Rondleiding

Welkom op onze school
 

Als u het gebouw binnenkomt via de speelplaats en de linker buitendeur, komt u in een gang met aan de linker kant het handvaardigheidslokaal en als u even verder loopt ziet u aan de rechterkant een gang met de twee kleutergroepen.In deze gang is allerlei materiaal te vinden. Wanneer de school is begonnen, kunnen de kleuters hier met constructiemateriaal spelen. Nu is het even heeeeel rustig, zoals u ziet.

Aan deze gang grenst ook de speelzaal. De kinderen kunnen hier naar hartenlust spelen, klimmen en klauteren. Bij mooi weer gaan de kinderen lekker buiten spelen op het schoolplein. Daar kunnen ze klimmen, klauteren, fietsen, voetballen, schommelen en nog veel meer leuke dingen doen.

 

  

Als u langs de speelzaal verder rechtdoor loopt, komt u vanzelf in de gang waar de groepen 6, 7 en 8 zich bevinden. U ziet daar ook multi-touchscreens. Dit zijn smart boarden waar met 10 vingers tegelijk op kan worden gewerkt. De groepen 5 t/m 8 maken hiervan gebruik. In de groepen 3 en 4 gebruiken we smart boarden en in de  kleutergroepen enkelvoudige touchscreens.

 


 

Aan de rechterkant van deze gang komt u in de aula.
Elke dag vinden hier wel activiteiten plaats. Er wordt door de leerlingen zelfstandig gewerkt, geluncht en er vinden vieringen plaats o.a. aan het begin van het schooljaar, met de Kinderboekenweek, het bezoek van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval en Pasen.

De oudere leerlingen kunnen er via de trap naar de schoolbibliotheek. Hier staan veel leesboeken, maar ook informatieve boeken die ze voor het maken van een werkstuk kunnen gebruiken
Grenzend aan de aula bevind zich ook de directiekamer en de administratieruimte.

 

Hier bevindt u zich in het keukentje. Elke morgen een verzamelplaats voor de leerkrachten om even over diverse dingen te praten, maar vooral om even een lekker 'bakkie' koffie of thee te halen.

 

 

Als u voorbij het keukentje loopt komt u in de gangen van de groepen 3,4 en 5. Hier bevindt zich ook de huiskamer van onze BSO. Met het oprichten van een eigen stichting voor BSO bieden wij binnen onze school ontwikkeling, ontspanning en opvoeding tijdens onderwijs en opvang volgens 1 visie door 1 team in 1 gebouw.

Het onderwijs- en BSO team vormt samen een multidisciplinair team dat als doel heeft de kinderen een veilige, prettige, inspirerende en stimulerende omgeving te bieden. Een ander wordt hiervoor is een Integraal Kind Centrum. Onderwijs en BSO vormen dus samen IKC de Bonte Pael.

 

Naast de huiselijke BSO-ruimte zal er gebruik gemaakt worden van de speelzaal, de buitenruimten (patio en schoolplein) en de aula met het podium.  Binnen de BSO is er dagelijks voldoende tijd en ruimte voor vrij spel en ontspanning. Kinderen hebben echter ook behoefte aan georganiseerde activiteiten. Er is daarom dagelijks een divers aanbod. De interesses van de kinderen nemen we mee in het aanbod van activiteiten. De BSO biedt voorschoolse opvang (VSO), tussen schoolse opvang (TSO) en naschoolse opvang (NSO).

 

De voorschoolse opvang (VSO) is mogelijk vanaf 07.00 uur tot aanvang school. Indien gewenst kan een ontbijt verzorgd worden. Tijdens de VSO worden rustige activiteit aangeboden. De prijs is € 6,42 per VSO.

 

Tijdens de tussen schoolse opvang (TSO), ook wel het overblijven genoemd, eten de kinderen hun zelf meegebrachte lunch op onder toezicht van de overblijfouders. Door pedagogisch medewerkers, vrijwilligers en stagiaires worden activiteiten aangeboden waaruit de kinderen kunnen kiezen. De prijs € 1,75 per keer.

 

Voor de naschoolse opvang (NSO) worden de jongste kinderen aan het eind van de schooldag uit de klas opgehaald, de oudere kinderen komen zelfstandig naar de huiskamer van de BSO-ruimte. Er worden diverse activiteiten aangeboden. Er zijn twee momenten voor eten en drinken en gezonde tussendoortjes zoals fruit of crackers. Het laatste eetmoment vervangt geen avondmaaltijd. De opvang is mogelijk tot 18.30 uur

Op maandag, dinsdag en donderdag telt de opvang 3 ¼ uur, op woensdag telt de opvang 6,5 uur, op vrijdag is het afhankelijk van de groep waarin uw kind zit; voor groep 1 t/m 4 is het 6,5 uur en voor groep 5 t/m 8 3 ¼ uur.                  

Op maandag, dinsdag en donderdag kost de opvang € 6,42 per uur op woensdag en vrijdag kost het € 6,02 per uur.

 

De BSO biedt ook vakantieopvang en opvang tijdens andere lesvrije dagen zoals studiedagen, behalve tijdens de officiële feestdagen. De openingstijden zijn dan van 08.00 uur tot 18.30 uur. In combinatie met de voorschoolse opvang kan vanaf 07.00 uur de opvang worden gebruikt. Tijdens de vakantie krijgen de kinderen een lunch aangeboden en een speciaal programma met activiteiten rondom een thema.

 

Flexibele opvang is zowel tijdens school- als vakantieweken mogelijk. Indien we 4 weken van te voren weten wanneer u opvang nodig heeft, kunnen we u de gevraagde opvang garanderen. Heeft u op korte termijn flexibele opvang nodig, dan kan dat als het kind/leidsterratio (1 op 10)  met het ingeroosterde personeel geen problemen oplevert.

 IKC - Intergraal Kind Centrum